Przyczyny i skutki wad wymowy

Przyczyny wad wymowy:

– uwarunkowani środowiskowe poprzez naśladownictwo złego wzoru mowy ( błędy rodziców tzw. „pieszczenie się” i zdrabnianie wszystkiego, co się da lub obecność w otoczeniu dziecka osoby z wadą wymowy) lub też nieprawidłowa atmosfera, styl wychowania i postawy rodziców

– nieprawidłowości w budowie i funkcjonowaniu narządów artykulacyjnych( krótkie wędzidełko, rozszczepy warg, podniebienia, języczka, zbyt duże lub małe napięcie mięśni języka, warg, wady zgryzu, itp.);

– zaburzenia słuchu;

– zaburzenia słuchu fonemowego;

– zaburzenie koordynacji trzech układów:;artykulacyjnego, oddechowego, fonacyjnego w przypadku jąkania

– nieprawidłowe funkcjonowanie ośrodkowego układu nerwowego

– opóźnienie rozwoju psychomotorycznego i emocjonalnego dziecka

 

Skutki wad wymowy:

– kłopoty w nauce czytania i pisania –utrzymujące się literowanie, kłopoty z łączeniem liter i głosek w wyrazy, opuszczanie, przestawianie lub dodawanie różnych głosek i sylab, zamienianie wyrazów o podobnym brzmieniu, agramatyzmy i nieprawidłowe budowanie zdań, w pisaniu będą to problemy z posługiwaniem się dwuznakami, spółgłoskami miękkimi, dźwięcznymi i bezdźwięcznymi, mylenie końcówek fleksyjnych podobnie brzmiących ( uczeń tak pisze jak mówi);

– utrudnione osiąganie sukcesów szkolnych, szybkie zniechęcanie się;

– kłopoty w budowaniu własnej osobowości, dzieci z wadami wymowy mają niższe poczucie własnej wartości, czują się osamotnione, często popadają w stany lękowe np. logofobię i nie chcą mówić;

– negatywny stosunek do nauki, szkoły i kolegów, co prowadzi do izolowanie się dziecka w środowisku, w którym przebywa i zaburzenia relacji rówieśniczych, niezwykle istotnych w rozwoju psychologicznych jednostki oraz mogą doprowadzić do osłabionej wydolności umysłowej dziecka poprzez niechęć do nauki.