Kim jest logopeda?

Logopeda to terapeuta mowy i języka.

Głównym zadaniem logopedy jest zapobieganie zaburzeniom mowy (profilaktyka), rozpoznawanie (diagnoza) oraz usuwanie wad wymowy w trakcie terapii logopedycznej. Kiedy nasze dziecko zaczyna źle mówić, wtedy najczęściej szukamy pomocy i trafiamy do logopedy.

Logopeda to profesjonalista, który zajmuje się terapią:

• zaburzeń artykulacji (wad wymowy),
• niepłynności mowy (jąkania i giełkotu),
• opóźnionego rozwoju mowy
• zaburzeń głosu,
• zaburzeń języka pisanego (dysleksja, dysgrafia, dysortografia),
• zaburzeń logicznego myślenia,
• karmienia i połykania,