Kim jest fizjoterapeuta?

Fizjoterapeuta to absolwent studiów wyższych i specjalista w zakresie stosowania metod fizjoterapii. Fizjoterapeuta dobiera i przeprowadza badanie diagnostyczne i funkcjonalne dla potrzeb tworzenia programu fizjoterapii w różnych obszarach medycyny w tym także rehabilitacji medycznej osób z różnymi chorobami i zaburzeniami funkcjonalnymi. Fizjoterapeuta to osoba, której celem jest podnoszenie jakości życia pacjentów, a także rozwijanie swoich umiejętności manualnych i wiedzy z zakresu anatomii, fizjologii, biomechaniki oraz patofizjologii.